Política de Privacitat

 

AVÍS LEGAL  

INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, IKER SANCHEZ MONTALVO l'informa que és titular dels llocs web: www.ritoleaks.cat, d'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, i notifica les següents dades: NIF/CIF: 48267357V i domicili social: REUS 24, Codi Postal: 43811. Localitat: CABRA DEL CAMP. Província: TARRAGONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: ikersanchezmontalvo1@gmail.com

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegación por acceso o uso de la página web  y todos los subdominios y directorios incluidos bajo la misma, así como los servicios o contenidos que a través de él se puedan obtener y todos los portales de dominio propio bajo titularidad de IKER SANCHEZ MONTALVO, otorga la Condición de Usuario, por la que se aceptan, al navegar por la página IKER SANCHEZ MONTALVO todas las condiciones de uso que se establecen aquí sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

 

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

 

La pàgina web d'IKER SANCHEZ MONTALVO proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis emesos per IKER SANCHEZ MONTALVO per a accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

 

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per IKER SANCHEZ MONTALVO no aniran contra les disposicions d'aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

 

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui sofrir, directament o indirectament, a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacitat.

 

En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT  

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

IKER SANCHEZ MONTALVO no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

 

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

 

IKER SANCHEZ MONTALVO declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, IKER SANCHEZ MONTALVO no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

 

IKER SANCHEZ MONTALVO no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

L'accés a la web: www.ritoleaks.cat no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

IKER SANCHEZ MONTALVO no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

 

PUBLICITAT

La web: www.ritoleaks.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

 

IKER SANCHEZ MONTALVO no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

MODIFICACIONS

IKER SANCHEZ MONTALVO es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.ritoleaks.cat compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUP QUALIA, per la qual cosa se li atorga un certificat en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

 

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i IKER SANCHEZ MONTALVO es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i IKER SANCHEZ MONTALVO, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de TARRAGONA.

 

RESERVA DE COOKIES

IKER SANCHEZ MONTALVO es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, IKER SANCHEZ MONTALVO informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim ja el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

 

En aquest sentit, d'acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea, d'1 d'octubre de 2019, i per la Guia de l'AEPD de juliol de 2020, la nostra ‘política de cookies’ informa l'usuari del temps que aquestes cookies romandran actives en el terminal de l'usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l'article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

 

Arran d'aquesta sentència i del contingut de la Guia de l'AEPD de juliol de 2020, l'usuari té la possibilitat d'acceptar o rebutjar explícitament l'ús de les cookies i rebre més informació d'aquestes. Addicionalment, l'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d'impedir que s'instal·lin en el seu disc dur. En aquest sentit, per a accedir als llocs web d'IKER SANCHEZ MONTALVO, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

 

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que s'estableix per Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal,aprovat el 27 d'abril de 2016, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, de 9 de maig, IKER SANCHEZ MONTALVO informa els usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats en les seves pàgines, aquesta obligació continués fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

 

Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del administrador de la web de IKER SANCHEZ MONTALVO con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, IKER SANCHEZ MONTALVO informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación, que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales,  y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección del administrador de esta web o al Correo electrónico: ikersanchezmontalvo1@gmail.com, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

 

L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

 

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l'atorgarà, o no, mitjançant l'acceptació de la Política de Privacitat en la citada casella de selecció al peu del formulari.